"early Autumn" — Słownik kolokacji angielskich

early Autumn kolokacja
Popularniejsza odmiana: early autumn
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna Jesień
  1. early przymiotnik + autumn rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And so he began work in the early autumn of 1869.

    Podobne kolokacje: