ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"early autumn" — Słownik kolokacji angielskich

early autumn kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna jesień
  1. early przymiotnik + autumn rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And so he began work in the early autumn of 1869.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo