"early adulthood" — Słownik kolokacji angielskich

early adulthood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny wiek dojrzały
  1. early przymiotnik + adulthood rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The human children who had been devoted were required to leave the community in early adulthood, at 20 or 21 years of age.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo