"early summer" — Słownik kolokacji angielskich

early summer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne lato
  1. early przymiotnik + summer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What were they going to do to get through the early summer?

    Podobne kolokacje: