"Early Career" — Słownik kolokacji angielskich

Early Career kolokacja
Popularniejsza odmiana: early career
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesna Kariera
  1. early przymiotnik + career rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She spent her early career as a teacher and secretary.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo