TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"long career" — Słownik kolokacji angielskich

long career kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długa kariera
  1. long przymiotnik + career rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Given his long and successful political career, he often may.