Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"political career" — Słownik kolokacji angielskich

political career kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczna kariera
  1. political przymiotnik + career rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had started his political career at the medical school.

powered by  eTutor logo