BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"political" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "political" po angielsku

political , *****

przymiotnik
 1. polityczny
  They have got identical political views. (Oni mają identyczne poglądy polityczne.)
  He began his political career through a left-wing party. (On rozpoczął swoją polityczną karierę w lewicowej partii.)
 2. upolityczniony
  The church has become too political. (Kościół stał się zbyt upolityczniony.)
  This performance is very political. (Ten spektakl jest bardzo upolityczniony.)
 3. zainteresowany lub związany z polityką
  Political topics are boring. (Tematy polityczne są nudne.)
  My brother is very political - he could talk about it all day. (Mój brat jest bardzo zainteresowany polityką - mógłby o niej rozmawiać cały dzień.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "political"

rzeczownik
przymiotnik
przysłówek
idiom
inne
kolokacje
Zobacz także: sociopoliticalunpolitical

powered by  eTutor logo