"nauki polityczne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nauki polityczne" po polsku — Słownik angielsko-polski

nauki polityczne [UNCOUNTABLE]

rzeczownik
 1. politics ****
  • nauki polityczne (kierunek studiów) [UNCOUNTABLE]
   I'm studying politics. (Studiuję nauki polityczne.)
   I've always wanted to work for the government so I study politics. (Zawsze chciałem pracować dla rządu, dlatego studiuję nauki polityczne.)
 2. political science *
 3. poli sci   American English informal [UNCOUNTABLE]

"nauki polityczne" — Słownik kolokacji angielskich

political science kolokacja
 1. political przymiotnik + science rzeczownik = nauki polityczne, politologia
  Bardzo silna kolokacja

  A. Making science political is just a part of the current times.