"early career" — Słownik kolokacji angielskich

early career kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna kariera
  1. early przymiotnik + career rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She spent her early career as a teacher and secretary.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo