"Early Version" — Słownik kolokacji angielskich

Early Version kolokacja
Popularniejsza odmiana: early version
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesna Wersja
  1. early przymiotnik + version rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1999 the work on an earlier version of Part 7 started.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo