ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Early estimate" — Słownik kolokacji angielskich

Early estimate kolokacja
Popularniejsza odmiana: early estimate
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesna ocena
  1. early przymiotnik + estimate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An early estimate on the start of major works was given as 2013/2014.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo