"early estimate" — Słownik kolokacji angielskich

early estimate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna ocena
  1. early przymiotnik + estimate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    An early estimate on the start of major works was given as 2013/2014.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo