"early January" — Słownik kolokacji angielskich

early January kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny styczeń
  1. early przymiotnik + January rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Susan will begin her new role in early January 2007.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo