"early work" — Słownik kolokacji angielskich

early work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna praca
  1. early przymiotnik + work rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He's been doing all his early work in the States.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo