"Early attempt" — Słownik kolokacji angielskich

Early attempt kolokacja
Popularniejsza odmiana: early attempt
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesna próba
  1. early przymiotnik + attempt rzeczownik
    Luźna kolokacja

    An earlier attempt to train the women did not work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo