"early attempt" — Słownik kolokacji angielskich

early attempt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna próba
  1. early przymiotnik + attempt rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    An earlier attempt to train the women did not work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo