BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"desperate attempt" — Słownik kolokacji angielskich

desperate attempt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpaczliwa próba
  1. desperate przymiotnik + attempt rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The story goes on as Stephen makes one desperate attempt to get into his mother's house after another.

powered by  eTutor logo