"early marriage" — Słownik kolokacji angielskich

early marriage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne małżeństwo
  1. early przymiotnik + marriage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was a college graduate, with children from an earlier marriage.

    Podobne kolokacje: