"early memory" — Słownik kolokacji angielskich

early memory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna pamięć
  1. early przymiotnik + memory rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What is your earliest memory of a story where something or somebody changed?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo