"Early release" — Słownik kolokacji angielskich

Early release kolokacja
Popularniejsza odmiana: early release
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wcześniejsze wydanie
  1. early przymiotnik + release rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its early release could move up a final decision on the $15 billion project, now expected in September.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo