"early release" — Słownik kolokacji angielskich

early release kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wcześniejsze wydanie
  1. early przymiotnik + release rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Its early release could move up a final decision on the $15 billion project, now expected in September.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo