BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"early February" — Słownik kolokacji angielskich

early February kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny luty
  1. early przymiotnik + February rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The company's work force has increased from 9,100 in 1996 to 11,200 as of early February.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo