"Early Christianity" — Słownik kolokacji angielskich

Early Christianity kolokacja
Popularniejsza odmiana: early Christianity
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesne chrześcijaństwo
  1. early przymiotnik + Christianity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The terms for these divisions were already common since the days of early Christianity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo