"early Christianity" — Słownik kolokacji angielskich

early Christianity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne chrześcijaństwo
  1. early przymiotnik + Christianity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The terms for these divisions were already common since the days of early Christianity.

    Podobne kolokacje: