"early decision" — Słownik kolokacji angielskich

early decision kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka decyzja
  1. early przymiotnik + decision rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But early decision will also give Howard "a better opportunity to plan," she said.

    Podobne kolokacje: