Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"early inhabitant" — Słownik kolokacji angielskich

early inhabitant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny mieszkaniec
  1. early przymiotnik + inhabitant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are considered to be the earliest inhabitants of the island.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo