Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"native inhabitant" — Słownik kolokacji angielskich

native inhabitant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny mieszkaniec
  1. native przymiotnik + inhabitant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And the company is in discussions with the native inhabitants, he said, about the project's potential impact on them.

powered by  eTutor logo