ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"native people" — Słownik kolokacji angielskich

native people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tubylczy ludzie
  1. native przymiotnik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the 1950s, other Native people wrote books for children.

    Podobne kolokacje: