"poor people" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "poor people" po angielsku

rzeczownik
  1. osoba biedna, osoba nędzna

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"poor people" — Słownik kolokacji angielskich

poor people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biedni ludzie
  1. poor przymiotnik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He must do some kind act and help poor people in their work.