BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"native" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "native" po angielsku

native ***

przymiotnik
 1. rodzinny, ojczysty (np. kraj)
  After getting off the plane, he knelt down to kiss his native soil. (Po opuszczeniu samolotu, uklęknął, aby pocałować swoją ojczystą ziemię.)
  German is his native language. (Niemiecki jest jego ojczystym językiem.)
  They returned to work in their native Poland. (Oni wrócili do pracy w swojej rodzinnej Polsce.)
 2. tubylczy
  I wasn't familiar with the native mores. (Tubylcze zwyczaje nie były mi znane.)
  The native huts were very small. (Tubylcze szałasy były bardzo małe.)
 3. występujący naturalnie, rosnący naturalnie (np. gatunki roślin)
  Are these native flowers? They're beautiful! (Czy to są kwiaty występujące naturalnie? Są piękne!)
  African native flowers don't need much water. (Afrykańskie kwiaty rosnące naturalnie nie potrzebują dużo wody.)
 4. rodzimy (np. tradycja)
  These are native customs of this tribe. (To są rodzime zwyczaje tego plemienia.)
  Welcome back to your native country. (Witamy z powrotem w rodzimym kraju.)
 5. wrodzony (np. talent, umiejętność)
  His native stupidity will never be changed by education. (Jego wrodzona głupota nigdy nie zmieni się pod wpływem edukacji.)
  She has a native musical talent. (Ona ma wrodzony talent muzyczny.)
 6. natywny
  Google docs is a native application of Google. (Google docs jest natywną aplikacją Google.)
  Niektórzy lingwiści uznają słowo "natywny" jako adaptację angielskiego słowa "native" i zalecają używanie polskich odpowiedników, np. "rodzimy" lub "ojczysty". Jednakże, w kontekście informatycznym i komputerowym słowo "natywny" weszło już do regularnego i powszechnego użycia.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. tubylec, krajowiec, mieszkaniec
  In this small African town, the white Europeans didn't mix with the natives. (W tym małym afrykańskim miasteczku, biali Europejczycy nie mieszali się z tubylcami.)
  All our teachers are native speakers of English. (Wszyscy nasi nauczyciele pochodzą z państw anglojęzycznych.)
 2. autochton, miejscowy (określenie pejoratywne)
  I hope the natives won't try to stop us from looking for gold. (Mam nadzieję, że miejscowi nie będą próbowali nas powstrzymać przed poszukiwaniem złota.)
  Why don't you like these natives? (Dlaczego nie lubisz tych miejscowych?)
 3. gatunek biologiczny naturalnie występujący w określonym środowisku
  This flower is a native - it won't grow in Poland. (Ten kwiat to gatunek naturalnie występujący w określonym środowisku - nie wyrośnie w Polsce.)
  You won't see such trees in any other country - it's a native. (Nie zobaczysz takich drzew w żadnym innym kraju - to gatunek występujący tylko w określonym środowisku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "native"

rzeczownik
przymiotnik
przysłówek
natively = rodzinnie, ojczysto (np. o kraju) +5 znaczeń
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo