Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"Indianin" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Indianin" po polsku

Indianin

obrazek do "Indian" po polsku
rzeczownik
 1. Indian ***
  • Indianin, Indianka
   Indians live in tribes in North America. (Indianie mieszkają w plemionach w Ameryce Północnej.)
   This is a film about an Indian who fights for freedom. (To film o Indiance, która walczy o wolność.)
 2. Native American
  • Indianin, natywny Amerykanin (rdzenny mieszkaniec Ameryki)
   We will each represent a Native American tribe. (Każde z nas będzie reprezentowało plemię Indian.)
   link synonim: American Indian
 3. American Indian , Indian ***
  • Indianin, Indianka
   The American Indian walks into something that doesn't concern him. (Ten Indianin wtrąca sie do czegoś, co go nie dotyczy.)
   link synonim: Native American
 4. Pawnee
 5. Indus latin , Ind (skrót)
 6. Amerind , Amerindian , American Indian *  

"Indianin" — Słownik kolokacji angielskich

Native American kolokacja
 1. native przymiotnik + American rzeczownik = Indianin, natywny Amerykanin (rdzenny mieszkaniec Ameryki)
  Bardzo silna kolokacja

  Native Americans were the first to live in the area.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo