"rodzimy użytkownik języka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rodzimy użytkownik języka" po polsku

"rodzimy użytkownik języka" — Słownik kolokacji angielskich

native speaker , kolokacja
  1. native przymiotnik + speaker rzeczownik = rodzimy użytkownik języka
    Bardzo silna kolokacja

    He was almost certain to have been a native speaker of the language.

powered by  eTutor logo