"mieszkaniec" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieszkaniec" po polsku

mieszkaniec

rzeczownik
 1. resident ****
  • mieszkaniec, rezydent (mieszkający na stałe w jakimś miejscu) [policzalny]
   I've talked to every resident in the area. (Rozmawiałem z każdym mieszkańcem w okolicy.)
   There are only 200 residents from Great Britain in Panama. (W Panamie jest tylko 200 rezydentów z Wielkiej Brytanii.)
   link synonim: resider
 2. native ***
  • tubylec, krajowiec, mieszkaniec
   In this small African town, the white Europeans didn't mix with the natives. (W tym małym afrykańskim miasteczku, biali Europejczycy nie mieszali się z tubylcami.)
   All our teachers are native speakers of English. (Wszyscy nasi nauczyciele pochodzą z państw anglojęzycznych.)
 3. inhabitant *
  • mieszkaniec, mieszkanka [policzalny]
   Many of the world's cities have more than 5 million inhabitants. (Wiele miast na świecie ma więcej niż 5 milionów mieszkańców.)
 4. occupant *
  • lokator, mieszkaniec
   This old lady is an only occupant of that mysterious house. (Ta starsza dama jest jedynym mieszkańcem tego tajemniczego domu.)
 5. dweller  
  All underground dwellers really wanted was to live on the surface. (Wszystko, czego chcieli mieszkańcy podziemi, to żyć na powierzchni.)
 6. denizen
  • mieszkaniec (o ludziach, zwierzętach, roślinach) termin literacki
   The woodpecker is a denizen of the forest. (Dzięcioł jest mieszkańcem lasu.)
 7. indweller
 8. inhabiter
 9. resider   [policzalny]
  link synonim: resident
 10. habitant
 11. livyer
  • mieszkaniec, rezydent (mieszkający na stałe w jakimś miejscu)  CanE
 12. wonner   dawne użycie

powered by  eTutor logo