"czyjeś mieszkanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czyjeś mieszkanie" po polsku

obrazek do "flat" po polsku Bootham Luxury Apartment obrazek do "accommodation" po polsku obrazek do "lodging" po polsku
rzeczownik
 1. flat BrE ** , apartment AmE *** , także: apt. AmE   [policzalny]
  His flat is very big. (Jego mieszkanie jest bardzo duże.)
  Our new flat is much better than the previous one. (Nasze nowe mieszkanie jest dużo lepsze od poprzedniego.)
  She lost the keys to her apartment. (Ona zgubiła klucze do swojego mieszkania.)
 2. accommodation * , także: accommodations AmE *
  • zakwaterowanie, nocleg, kwatera, mieszkanie [niepoliczalny]
   I live in student accommodation not far from the college. (Mieszkam w kwaterach studenckich niedaleko od uczelni.)
   The price of the trip doesn't include accommodation. (Cena za wycieczkę nie obejmuje zakwaterowania.)
   It's the best accommodation we could get for this price. (To najlepsze zakwaterowanie, jakie mogliśmy dostać za tę cenę.)
   We'll not stay here for long. It's just temporary accommodation. (Nie zostaniemy tutaj długo. To tylko tymczasowe zakwaterowanie.)
   The cost of student accommodations is rising steadily. (Koszt mieszkań studenckich stale wzrasta.)
 3. dwelling *
 4. residence **
 5. lodging  
 6. residency
 7. unit ****    AmE [policzalny]
  I can afford this unit. (Stać mnie na to mieszkanie.)
  This unit is too small for our family. (To mieszkanie jest za małe dla naszej rodziny.)
 8. habitation
 9. staying
 10. pad **   przestarzale [policzalny]
  I come to see how you like your new pad. (Przyjechałam zobaczyć, jak podoba wam się nowy dom.)
 11. dwelling place przestarzale
 12. dibs
 13. residing
 14. biding

czyjeś mieszkanie

 1. somebody's place *****
  • czyjeś mieszkanie, czyjś dom
   So, this is my place. Make yourself at home. (A więc, to jest moje mieszkanie. Czuj się jak u siebie w domu.)
obrazek do "live" po polsku
czasownik
 1. live *****
  • mieszkać, zamieszkiwać [nieprzechodni]
   Where do you live? (Gdzie mieszkasz?)
   He lives in Warsaw. (On mieszka w Warszawie.)
   This is where I live. (Tutaj mieszkam.)
   He is living in a big old house. (On mieszka w dużym starym domu.)
 2. stay *****
  • zatrzymać się, mieszkać (np. w hotelu) [nieprzechodni]
   She stayed at her parents for the summer holidays. (Ona mieszkała u rodziców w czasie wakacji.)
   I'd like to stay in a different hotel this time. (Tym razem chciałbym zatrzymać się w innym hotelu.)
 3. board , *****
 4. reside *
 5. abide *
 6. lodge **
  • mieszkać, wynajmować (np. pokój) przestarzale [nieprzechodni]
   I'm lodging a room in my aunt's house. (Wynajmuję pokój w domu mojej cioci.)
   He wants to lodge a room in our house, what do you think about it? (On chce wynająć pokój w naszym domu, co o tym sądzisz?)
   He lodges a small flat in Warsaw. (On mieszka w małym mieszkaniu w Warszawie.)
 7. bide
 1. be based in

powered by  eTutor logo