ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

zakwaterowanie, nocleg, kwatera, mieszkanie

accommodation, accommodations

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I live in student accommodation not far from the college. = Mieszkam w kwaterach studenckich niedaleko od uczelni.