"czyjś dom" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czyjś dom" po polsku

dom

obrazek do "house" po polsku obrazek do "home" po polsku ... the Home of ...
rzeczownik
 1. house *****
  • dom (budynek) [policzalny]
   This isn't my house. (To nie jest mój dom.)
   She went into the house. (Ona weszła do domu.)
   We'll meet at your house. (Spotkamy się w twoim domu.)
 2. home , ***** , także: hame ScoE
  • dom (miejsce zamieszkania) [policzalny lub niepoliczalny]
   Let's go home. (Chodźmy do domu.)
   We're going to phone home. (Zamierzamy zadzwonić do domu.)
   He decided to stay at home. (On zdecydował się zostać w domu.)
 3. casa
  • dom (zwłaszcza w południowych Stanach Zjednoczonych)
   When I get a casa, I'm calling you to be my gardener. (Kiedy dostanę swój dom, zadzwonię do ciebie, żebyś był moim ogrodnikiem.)
   Many horse pass my humble casa, seňor. (Wiele koni przejeżdża koło mojego skromnego domu, seňor.)
 4. dwelling *
 5. home base
 6. yard ****
  • dom, chata, hawira slang [policzalny]
   What a nice yard, dude! (Jaka niezła chata, stary!)
   He doesn't live in a house, he lives in a yard! (On nie mieszka w domu, tylko w hawirze!)
 7. gaff
 8. bigging
 9. bield

czyjś dom

 1. somebody's place *****
  • czyjeś mieszkanie, czyjś dom
   So, this is my place. Make yourself at home. (A więc, to jest moje mieszkanie. Czuj się jak u siebie w domu.)

powered by  eTutor logo