BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"miejsce zamieszkania" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "miejsce zamieszkania" po polsku

miejsce zamieszkania

rzeczownik
 1. place *****   [policzalny]
  I refused to give my place to the policeman. (Odmówiłem podania policjantowi mojego miejsca zamieszkania.)
  What's your place? (Jakie jest twoje miejsce zamieszkania?)
 2. town *****   [niepoliczalny]
  He was born here, but I'm not sure what his current town is. (On się tutaj urodził, ale nie wiem, jakie jest jego obecne miejsce zamieszkania.)
  You forgot to write your town. (Zapomniałeś podać swoje miejsce zamieszkania.)
 3. abode
 4. habitation   oficjalnie
 5. domicile , także: domicil
 6. dwelling place przestarzale
 7. place of residence  
 8. bigging
  • miejsce zamieszkania, dom
 9. habitual residence  
 10. municipality of residence

Powiązane zwroty — "miejsce zamieszkania"

rzeczownik

"miejsce zamieszkania" — Słownik kolokacji angielskich

dwelling place kolokacja
 1. dwelling rzeczownik + place rzeczownik = mieszkanie, miejsce zamieszkania
  Bardzo silna kolokacja

  This was the dwelling place of the god, now believed to be present.

place of residence kolokacja
 1. residence rzeczownik + place rzeczownik = miejsce zamieszkania
  Zwykła kolokacja

  She then chose Paris as her main place of residence.

  Podobne kolokacje:
habitual residence kolokacja
 1. habitual przymiotnik + residence rzeczownik = miejsce zamieszkania
  Luźna kolokacja

  French law would, however, refer back to English law as the law of his habitual residence.

powered by  eTutor logo