ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"siedziba" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "siedziba" po polsku

siedziba

rzeczownik
 1. home , ***** , także: hame Scottish English
 2. dwelling *
 3. residence **  
  The company's residence is just around the corner. (Siedziba firmy jest tuż za rogiem.)
  Where is the new residence of your company? (Gdzie jest nowa siedziba twojej firmy?)
 4. abode   oficjalnie
 5. legal address
  • siedziba (np. firmy)
 6. place of business

"siedziba" — Słownik kolokacji angielskich

place of business kolokacja
 1. business rzeczownik + place rzeczownik = miejsce prowadzenia działalności, siedziba
  Zwykła kolokacja

  The second most common location was a place of business.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo