Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"główny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "główny" po polsku

główny

przymiotnik
 1. main ****  
  What is your main reason for leaving our company? (Jaki jest główny powód, dla którego opuszczasz naszą firmę?)
  The main street was wide and colourful. (Główna ulica była szeroka i kolorowa.)
  I'd like to discuss the main points of your presentation. (Chciałbym przedyskutować główne punkty twojej prezentacji.)
  link synonimy: primary, chief, major
  przeciwieństwo: secondary
  zobacz także: cardinal, prime
 2. chief ****
  • główny, naczelny
   He was the chief officer in the company. (On był głównym urzędnikiem w firmie.)
   Poland was their chief rival for gold. (Polska była ich głównym rywalem w zdobyciu złotego medalu.)
   I had many reasons, love being chief among them. (Miałem wiele powodów, z których miłość była głównym.)
   link synonimy: main, primary
 3. primary , ****
  • główny, podstawowy
   What is your primary source of income? (Jakie jest twoje podstawowe źródło dochodu?)
   My children's safety is my primary aim. (Bezpieczeństwo moich dzieci jest moim podstawowym celem.)
   Smoking is one of the primary causes of cancer. (Palenie jest jedną z głównych przyczyn raka.)
   link synonimy: main, chief
   zobacz także: important
 4. major *****  
  Lack of consistency is your major mistake. (Brak konsekwencji jest twoim głównym błędem.)
  Unemployment is the major problem in my country. (Bezrobocie to główny problem w moim kraju.)
  link synonim: main
 5. central ****
  • główny (np. biuro organizacji, siedziba firmy)
   Our central headquarters are in London. (Nasza główna siedziba jest w Londynie.)
   They had a meeting in the central office today. (Oni mieli dzisiaj spotkanie w urzędzie centralnym.)
 6. head ***** , także: heid dialekt  
  She is one of the members of the head board. (Ona jest jednym z członków głównego zarządu.)
  Alberto is our head cook. (Alberto jest naszym głównym kucharzem.)
 7. principal **  
 8. foremost *
 9. paramount
 10. premier *
 11. cardinal **
  • kardynalny, główny, zasadniczy, podstawowy
   You made a cardinal mistake - you have to learn more. (Zrobiłeś zasadniczy błąd - musisz się więcej pouczyć.)
   There are seven cardinal sins. (Jest siedem grzechów głównych.)
   zobacz także: main
 12. salient
 13. general *****
  • główny (np. kierownik)
   You should meet our general director. (Powinieneś poznać naszego głównego kierownika.)
   Our general boss is not a nice man. (Nasz główny szef nie jest miłym człowiekiem.)
 14. primal
 15. core , ***
  • podstawowy, główny, najważniejszy, najistotniejszy, kluczowy
   Lack of communication is our core problem. (Brak komunikacji to nasz główny problem.)
   I know the core information about this company. (Znam podstawowe informacje na temat tej firmy.)
   Chicken is the core ingredient in this recipe. (Kurczak to najważniejszy składnik w tym przepisie.)
   You are the core part of my existence. (Ty jesteś najważniejszą częścią mojej egzystencji.)
 1. in-chief
  • główny, naczelny
rzeczownik
 1. number one **
  • numer jeden, główny
   The issue of healthcare is our number one priority. (Problem służby zdrowia jest naszym głównym priorytetem.)
przysłówek
 1. paramountly

Powiązane zwroty — "główny"

rzeczownik
idiom
inne
przysłówek
głównie = mostly +8 znaczeń
inne
czasownik
Zobacz także: głowowygłowizna

powered by  eTutor logo