KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"brudny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "brudny" po polsku

brudny

przymiotnik
 1. dirty **
  • brudny (np. naczynia)
   His face was so dirty I could hardly recognize him. (Jego twarz była tak brudna, że z trudem go rozpoznałem.)
   Have you got any dirty clothes to wash? (Czy masz jakieś brudne ubrania do wyprania?)
   We always have to do the dirty work. (Zawsze musimy robić brudną robotę.)
   link synonim: mucksy
   zobacz także: filthy
  • brudny (o bombie)
   Our intelligence service has confirmed that the terrorists are trying to create a dirty bomb. (Nasza służba wywiadowcza potwierdziła, że terroryści starają się stworzyć brudną bombę.)
  • brudny (o kolorze, zawierający dużo szarego i brązu, matowy)
   The sky was dirty gray in colour. (Niebo było w koloru brudno szarego.)
 2. messy *
 3. foul *
  • brudny, zanieczyszczony
   The foul sea is a threat to many organisms. (Zanieczyszczone morze jest zagrożeniem dla wielu organizmów.)
   The beach was foul because of the people. (Plaża była zanieczyszczona przez ludzi.)
   link synonim: unclean
   przeciwieństwo: clean
 4. dingy
  • brudny, poplamiony, powalany (brudem)
   Don't touch my dress with your dingy fingers! (Nie dotykaj mojej sukienki swoimi brudnymi palcami!)
 5. sleazy
  • brudny, obskurny, zapuszczony (o miejscu)
   We ended up in a sleazy bar. (Wylądowaliśmy w obskurnym barze.)
 6. grimy
 7. sordid
 8. squalid
 9. scruffy
  • brudny (o miejscu)
 10. grubby
 11. tawdry
  • brudny (np. sekret), niemoralny (o zagraniu), tani (o sztuczce)
   I knew that his motives were tawdry. (Wiedziałem, że jego motywy były niemoralne.)
   She discovered his tawdry secret. (Ona odkryła jego brudny sekret.)
 12. grungy
 13. splotchy
 14. smutchy  
 15. piggish
 16. unchaste
 17. mucksy
 18. tatty
 19. polutted  
 20. scuzzy
 21. mussy
 22. clarty Scottish English dialect
  • brudny (szczególnie od błota)
 23. reechy
 1. be in a bit of a state

Powiązane zwroty — "brudny"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
brudzić = mess +7 znaczeń
zabrudzić = soil +5 znaczeń
phrasal verb
przysłówek
Zobacz także: w brudny sposób

powered by  eTutor logo