"pozostawać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozostawać" po polsku — Słownik angielsko-polski

pozostawać

czasownik
 1. remain *****
  • pozostawać (jakimś, gdzieś) formal [INTRANSITIVE]
   Please remain seated until the bus comes to a complete stop. (Proszę pozostać na miejscu, dopóki autobus całkowicie się nie zatrzyma.)
   He decided to remain at home. (On zdecydował, że zostanie w domu.)
   The prices remained unchanged. (Ceny pozostały niezmienione.)
   In spite of the problems they had, they remained friends. (Pomimo problemów które mieli, oni pozostali przyjaciółmi.)
  • uchować się, zachować się, pozostawać, ostać się [INTRANSITIVE]
   Time has come for only those who believe, to remain. (Nadszedł czas, że uchowają się tylko Ci, którzy wierzą.)
   That city was bombed during the war but some of the buildings remained. (To miasto zostało zbombardowane podczas wojny, ale niektóre budynki się uchowały.)
 2. abide *
 3. keep *****
  • zachowywać, zostawać, pozostawać (w jakimś stanie), utrzymywać (np. porządek gdzieś) [INTRANSITIVE]
   She always keeps her room clean. (Ona zawsze utrzymuje swój pokój w czystości.)
   Keep calm. (Zachowaj spokój.)
   He couldn't keep his balance. (Nie mógł utrzymać równowagi.)
 4. stick ****
 5. tarry
phrasal verb
 1. live on **
czasownik
 1. be left over
 1. remain steadfast in something , także: be steadfast in something

Powiązane zwroty — "pozostawać"

przymiotnik
pozostały = other , także: ither Scottish English +4 znaczenia
czasownik
phrasal verb
rzeczownik
idiom
inne