"ostać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostać się" po polsku

ostać się

czasownik
  1. remain *****
    • uchować się, zachować się, pozostawać, ostać się [nieprzechodni]
      Time has come for only those who believe, to remain. (Nadszedł czas, że uchowają się tylko Ci, którzy wierzą.)
      That city was bombed during the war but some of the buildings remained. (To miasto zostało zbombardowane podczas wojny, ale niektóre budynki się uchowały.)

powered by  eTutor logo