BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"occupy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "occupy" po angielsku

occupy **

czasownik
 1. zajmować (np. miejsce) [przechodni]
  You're occupying the whole couch! I want to sit too! (Zajmujesz całą kanapę! Ja też chcę usiąść!)
  She occupied her seat and started listening to the teacher. (Ona zajęła swoje miejsce i zaczęła słuchać nauczyciela.)
 2. zajmować (np. pokój) oficjalnie [przechodni]
  We want to point out that students occupy this building. (Chcemy podkreślić, że studenci zajmują ten budynek.)
  This room is occupied by a tabby and her cats. (Ten pokój jest zajmowany przez starą pannę i jej koty.)
 3. urzędować w (np. biurze) oficjalnie [przechodni]
  I occupy the office. You can find me there. (Urzęduję w biurze. Możesz mnie tam znaleźć.)
  The minister occupies the office every day from 9 to 5. (Minister urzęduje w biurze codziennie od 9 do 17.)
 4. zamieszkiwać, pozostawać w miejscu [przechodni]
  My sister occupies the smaller room. (Moja siostra zamieszkuje mniejszy pokój.)
  This family occupies both of the floors. (Ta rodzina zamieszkuje obydwa piętra.)
 5. zajmować, wypełniać (np. czas, przestrzeń) [przechodni]
  Cleaning occupied my whole day. (Sprzątanie zajęło cały mój dzień.)
  This painting occupies the whole wall. (Ten obraz zajmuje całą ścianę.)
 6. okupować [przechodni]
  The refugees occupied the hotel. (Uchodźcy okupowali hotel.)
  Nazi Germany occupied Poland during the Second World War. (Nazistowskie Niemcy okupowały Polskę podczas drugiej wojny światowej.)
 7. zajmować, używać (np. pokój, siedzenie, łóżko) [przechodni]
  Stop occupying the armchair and let this old lady sit. (Przestań zajmować fotel i pozwól usiąść tej starszej pani.)
  I occupy a small room on the second floor. (Zajmuję mały pokój na drugim piętrze.)
 8. zajmować oficjalne stanowisko, wykonywać pracę na oficjalnym stanowisku [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "occupy"

przymiotnik
wykrzyknik
engaged! , occupied! , busy! = zajęte! (np. gdy ktoś puka do drzwi w toalecie)
rzeczownik
occupying = zajmowanie (np. miejsca) +7 znaczeń
occupier = najemca, lokator +1 znaczenie
czasownik
inne
keep somebody occupied = zajmować kogoś (jakimś ciekawym zajęciem)
inne
phrasal verb
kolokacje

powered by  eTutor logo