"pozostać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozostać" po polsku — Słownik angielsko-polski

pozostać

phrasal verb
 1. live on **
czasownik
 1. be left over
 1. remain steadfast in something , także: be steadfast in something
czasownik
 1. remain *****
  • pozostawać (jakimś, gdzieś) formal [INTRANSITIVE]
   Please remain seated until the bus comes to a complete stop. (Proszę pozostać na miejscu, dopóki autobus całkowicie się nie zatrzyma.)
   He decided to remain at home. (On zdecydował, że zostanie w domu.)
   The prices remained unchanged. (Ceny pozostały niezmienione.)
   In spite of the problems they had, they remained friends. (Pomimo problemów które mieli, oni pozostali przyjaciółmi.)
 2. abide *
 3. keep *****
 4. stick ****
 5. tarry

Powiązane zwroty — "pozostać"

przymiotnik
pozostały = other , także: ither Scottish English +4 znaczenia
czasownik
rzeczownik
phrasal verb
inne

"pozostać" — Słownik kolokacji angielskich

live on kolokacja
 1. live czasownik + on przyimek = żyć, przeżyć, przertwać, pozostać
  Bardzo silna kolokacja

  Three billion people, or half the world's population, live on less than $2 a day.

  Podobne kolokacje: