ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"other" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "other" po angielsku — Słownik polsko-angielski

other ***** , także: ither Scottish English

przymiotnik
 1. inny
  Do you have any other ideas? (Czy masz jakieś inne pomysły?)
  The ground was littered with plastic bottles and other rubbish. (Ziemia była zaśmiecona plastikowymi butelkami i innymi śmieciami.)
  We don't like her, but other people do. (Nie lubimy jej ale inni ludzie tak.)
 2. inny, pozostały, drugi (część jakieś całości)
  Do you know where the other tennis racket is? (Wiesz, gdzie jest druga rakieta tenisowa?)
  I can't find the other sock. (Nie mogę znaleźć drugiej skarpetki.)
  It's on the other side of the town. (To jest po drugiej stronie miasta.)
  We met up with Maria first, and the other girl joined us later. (Najpierw spotkaliśmy się z Marią, a druga dziewczyna dołączyła do nas później.)
 3. inny (różny)
  Can you give me some other advice? (Czy możesz dać mi jakąś inną radę?)
  Are you interested in other models? (Czy jest pan zainteresowany innymi modelami?)
  There are other things to consider. (Są inne rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę.)
  There are always other ways. (Zawsze są inne sposoby.)
  zobacz także: another

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

zaimek
 1. inny, drugi
  He was holding a puppy in one hand and a cat in the other. (On trzymał szczeniaczka w jednej ręce, a kota w drugiej.)
  Some people survived, others were missing. (Niektórzy ludzie przeżyli, inni są zagubieni.)
rzeczownik
 1. drugi (ten drugi, przeciwny)
  What about the other matter we asked you to look into? (A co z drugą sprawą, którą prosiliśmy, żebyś się zajął?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. któregoś (np.razu, dnia), w którymś (np.dniu)
  I saw my ex-wife the other day. (Któregoś dnia widziałem się z moją byłą żoną.)

Powiązane zwroty — "other"

zaimek
rzeczownik
przymiotnik
inne
przysłówek
przyimek
inne