"pozostałość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozostałość" po polsku

pozostałość

rzeczownik
 1. legacy **
  • pozostałość, spuścizna (po jakichś wydarzeniach w przeszłości) [policzalny]
   The legacy of these last five years is very important. (Pozostałość tych ostatnich pięciu lat jest bardzo ważna.)
   link synonimy: heritage, inheritance
 2. remainder *
  • reszta (czegoś), pozostali (np. ludzie), końcówka (np. książki), pozostałość (długu)
   He should have killed you with the remainder of family. (Powinien cię zabić z resztą rodziny.)
   I would like to use the remainder of my speaking time to address Italy. (Resztę czasu, jaka mi pozostała na wypowiedź, chciałabym wykorzystać na powiedzenie czegoś Włochom.)
   We'll stay here for the remainder of the day. (Zostaniemy tutaj przez pozostałą część dnia.)
  • pozostałość, reszta spadkowa
   He bequeathed the remainder to his son. (On przepisał resztę spadkową swojemu synowi.)
 3. remnant *
  • pozostająca część (czegoś), pozostałość (np. świetności lub cywilizacji)
   This building is a remnant of the ancient times. (Ten budynek to pozostałość po starożytnych czasach.)
 4. leftover ,
 5. remains *  
 6. residue *
  • pozostałość, resztki (czegoś) oficjalnie [policzalny]
   Check his clothes and the pickup for explosive residue. (Sprawdźcie czy na jego ubraniu i samochodzie nie ma pozostałości materiałów wybuchowych.)
 7. vestige
  • pozostałość, ślad, znak oficjalnie
   These buildings are the last vestiges of this culture. (Te budynki to ostatnie pozostałości po tej kulturze.)
 8. holdover American English  
 9. residuum
 10. retentate  
 11. oddment
 12. residualisation British English oficjalnie , residualization American English oficjalnie
 13. dreg
 14. carry-over
  • pozostałość (efekt poprzednich działań)

powered by  eTutor logo