"PR" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "PR" po angielsku

permanent resident , PR (skrót)

rzeczownik
 1. stały mieszkaniec, stała mieszkanka
 2. imigrant mający prawo do stałego pobytu

public relations * , PR (skrót)

rzeczownik
 1. stosunki między przedsiębiorstwem a ogółem, kreowane przez rzecznika prasowego [niepoliczalny]
  They are a good company, but they have to work on their public relations. (To dobra firma, ale muszą popracować nad swoimi stosunkami z ogółem.)
 2. służba informacyjna, promocja reputacji [niepoliczalny]
  You're the finest Director of Public Relations we've ever had. (Jesteś najlepszym kierownikiem służby informacyjnej, jakiego mieliśmy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. PR-owski, pijarowski

priest *** , pr. (skrót) *

obrazek do "priest" po polsku
rzeczownik
 1. ksiądz, ks. (skrót) [policzalny]
  As a child, I used to tell everything to our priest. (Mówiłem o wszystkim naszemu księdzu jak byłem dzieckiem.)
  Priests live in celibacy. (Księża żyją w celibacie.)
 2. duchowny, kapłan [policzalny]
  As a young girl, I wanted to be a priest. (Chciałam być kapłanem jak byłam małą dziewczynką.)
  Their father is a Hindu priest. (Ich ojciec jest hinduskim kapłanem.)
  Even priests sin sometimes. (Nawet duchowni czasem grzeszą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

prince *** , pr. (skrót) *

obrazek do "prince" po polsku
rzeczownik
 1. książę, królewicz [policzalny]
  With the king terminally ill, the prince will soon take his place. (Śmiertelna choroba króla znaczyła, że książę za niedługo zajmie jego miejsce.)
  A prince on a white horse won't rescue you! (Książę na białym koniu cię nie ocali!)
  zobacz także: princess
 2. przystojniak potocznie
  "Who is this prince?" "It's my brother." ("Kim jest ten przystojniak?" "To mój brat.")
  She wants to ask this prince out. (Ona chce się umówić z tym przystojniakiem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

pronoun , pron. (skrót) , pron (skrót) BrE , pr. (skrót) *

rzeczownik
 1. zaimek
  Words such as 'I', 'you', or 'they' are personal pronouns. (Słowa takie jak "ja", "ty", "oni" są zaimkami osobowymi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

podobne do "PR" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "PR" po polsku

przymiotnik
PR-owski = public relations , PR (skrót)
rzeczownik

powered by  eTutor logo