Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"original inhabitant" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oryginalny mieszkaniec
  1. original przymiotnik + inhabitant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In recent years, some of the original inhabitants have returned.

powered by  eTutor logo