BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"inhabitant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

inhabitant rzeczownik

rzeczownik + inhabitant
Kolokacji: 5
inhabitant of the district • inhabitant of the village • inhabitant of the city • inhabitant of the area • inhabitant of the town
inhabitant + czasownik
Kolokacji: 60
inhabitant lives • inhabitant speaks • inhabitant flees • inhabitant uses • inhabitant calls • ...
czasownik + inhabitant
Kolokacji: 15
situate with several inhabitants • Inhabitant is known • Inhabitant is called • count several inhabitants • contain several inhabitants • ...
przymiotnik + inhabitant
Kolokacji: 61
original inhabitant • local inhabitant • early inhabitant • native inhabitant • indigenous inhabitant • human inhabitant • urban inhabitant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. original inhabitant = oryginalny mieszkaniec original inhabitant
  • In recent years, some of the original inhabitants have returned.
  • But it was a good world, and already the original 334 inhabitants had grown to more than five million.
  • Still, the original inhabitants must have managed in some way.
  • About 20,000 of the area's original inhabitants fled early in the war.
  • The original inhabitants left the for Israel in the 1980s, the last of which stayed until 1986.
  • It is not known with certainty where the original inhabitants came from.
  • These were almost certainly made by the San people, the original inhabitants of the area.
  • The last original inhabitants were forced to leave the city in the early 1950s.
  • I'd like very much to know who the original inhabitants were.
  • Before this, plague had killed many of the original inhabitants.
3. early inhabitant = wczesny mieszkaniec early inhabitant
6. human inhabitant = ludzki mieszkaniec human inhabitant
7. urban inhabitant = miejski mieszkaniec urban inhabitant
8. permanent inhabitant = stały mieszkaniec permanent inhabitant
9. old inhabitant = stary mieszkaniec old inhabitant
10. Jewish inhabitant = Żydowski mieszkaniec Jewish inhabitant
11. only inhabitant = jedyny mieszkaniec only inhabitant
12. ancient inhabitant = wiekowy mieszkaniec ancient inhabitant
13. new inhabitant = nowy mieszkaniec new inhabitant
przyimek + inhabitant
Kolokacji: 14
of several inhabitants • with several inhabitants • about several inhabitants • per several inhabitants • among the inhabitants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.